دانلود پاورپوینت برنامه ريزي شبكه ای دو زبانه - 89 اسلاید

دانلود پاورپوینت برنامه ريزي شبكه ای دو زبانه - 89 اسلاید

دانلود پاورپوینت برنامه ريزي شبكه ای دو زبانه - 89 اسلاید

 

 

 

 

همانگونه كه از نمودار مربوط به تخصيص منابع مشخص است ، در هفته چهارم پروژه با كمبود نيروي انساني مواجه خواهد شد. براي رفع اين اشكال مي توان از زمان شناوري فعاليت C استفاده نموده و به جاي اجراي اين فعاليت در هفته چهارم ، آن را در هفته دوم اجرا نمود. اين تغيير تاثيري در زمان تكميل پروژه نداشته ، ولي باعث خواهد شد كه تعداد كارگران لازم در طول هفته چهارم از 13 نفر به 9 نفر كاهش يافته و در هفته دوم از 6 نفر به 10 نفر افزايش يابد. در اين حالت ، تعداد كارگران در طول زمان انجام پروژه ، هيچ گاه از تعداد قابل دسترسي ، يعني 10 نفر ، بالاتر نخواهد بود. روش بكار گرفته شده در اين مثال نوعي ساده از روش هاي تسطيح يا هموارسازي منابع مي باشد.

مطالب فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: